Adys шрифт пълен пакет

лв.32.00

Regular + Bold + Italic + Medium

Пълен пакет шрифт Adys с 4 начертания

Описание

Пълен пакет шрифт Adys представлява четири варианта (начертания) – Regular, Medium, Bold и Italic.

Съдържа българска форма на кирилица и латиница. Може да се употребява за всички европейски езици, с изключение на гръцкия. С тези четири варианта може да се създават всякакви материали, предназначени за дислексици. С тях може да се създават и професионални комуникационни материали за обучителна или бизнес среда. Инсталирането отнема няколко секунди и след това в падащото меню на всяка текстообработваща програма ще откриете Adys.

Пакетът включва:
• Шрифтови файлове в няколко вариант – основни (.ttf) и допълнителни (.otf и .woff)
• Инструкции за инсталиране
• EULA лиценз и условия за ползване
• Знак и текст, които да се използват за упоменаване на шрифт Adys, при употребата му за комерсиални продукти

В пакета ще откриете и файл с EULA лиценз, в който се описват условия за употреба на шрифта.
Може да използвате Adys пълен пакет (Adys Regular, Adys Bold, Adys Italic, Adys Medium) за създаване на всякакви изображения и текстове, реализирани на различни медии, в това число – екрани, хартия, интернет страници, фотографии, видео субтитри, печатни материали, материали с обучителна насоченост и др., както и всякакви площи, върху които може да се реализира надпис с посочените шрифтове. Препоръчва се употреба на специално създадения Adys знак за маркиране на продукта като подходящ за хора с дислексия.

Може да използвате Adys пълен пакет за създаване на материали, които имат приложение в образователната сфера. Препоръчва се употреба на специално създадения Adys знак за маркиране на продукта като подходящ за хора с дислексия.

Когато Adys пълен пакет се използва с комерсиална цел този лиценз дава възможност за инсталирането му на до 10 броя устройства. В случай, че броят на устройствата надвишава 10, е нужно повторно закупуване на лиценза за всеки следващи 10 устройства.

Може да използвате Adys пълен пакет за създаване на материали, предназначени единствено за лична употреба. В този случай не е нужно да поставяте Adys знак. Няма ограничения в броя лични устройства, на които да инсталирате пакета.

Този лиценз не дава възможност за употребата на Adys пълен пакет (Adys Regular, Adys Bold, Adys Italic, Adys Medium) за изграждане и визия на мобилни приложения. За такава употреба е нужно да закупите отделен лиценз. Може да заявите такъв през страница контакти.

 

 

Материал, предназначен за употреба при условията на Creative Commons Attribution-NonDerivatives 4.0 International License.
Всички права запазени © Кристина Костова, Adys font, 2024.