специален шрифт

ЗА ДИСЛЕКСИЦИ

Шрифт Adys представлява шрифтово семейство, предназначено да
улеснява читатели с лека до средна степен на дислексия. Разработен е
по време на магистърска програма „Шрифт“ в Национална
художествена академия в периода 2014-2016 год. Разпространява се
безплатно от края на 2016 година в два варианта Regular и Bold.
По-различната графика на шрифта не предизвиква никакво дразнение
за хора без специфични симптоми. Това го прави подходящ за широка
употреба. Шрифт Adys:

Намалява замяната на букви

на основата на визуална графична близост.

Улеснява проследяването на

начало и край на изречението, както и реда в текст.

Придава по-ясни форми

на думите, чрез които дислексиците четат.

Adysfont.com_05-3
Adys-small-letters_f_2022

основни

ХАРАКТЕРИСТИКИ

шрифт Adys е

ПОДХОДЯЩ ЗА

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Шрифтът улеснява читатели с лека до средна степен на дислексия, но не пречи на тези от тях, които нямат никакви затруднения в четенето. Българската форма на кирилица допълнително улеснява четенето.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАТЕРИАЛИ

Adys e създаден да отговори на нуждите на дислексиците и да намали разместването или объркването на буквите при четене. Той е подходящ за материали, чрез които дислексиците да изучават абсолютната форма на буквата.

КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

Често дислексиците не споделят особеностите си и за ръководителите им е трудно да откликнат на нуждите им. Шрифтът е лесна за употреба асистивна технология, която има въздействие и върху тези, които не посочват или не знаят причината за затрудненията си.

КНИГИ И РЕСУРСИ ЗА ДЕЦА

Adys е чудесно допълнение към книги, материали, ресурси за деца. Шрифтът съдържа българска кирилица и е подходящ за начинаещи читатели.

Adys има някои отличителни особености, за да бъде подходящ за по-специфичните нужди на читателите.

Използвани са различни градивни елементи за изграждане на визуално подобни знаци. Това дава индивидуалност на знаците и дислексиците могат да разграничат знаците един от друг, които в стандартните шрифтове имат голямо визуално сходство.

Подчертани са индивидуалните елементи на графемите. Това помага за по-лесното разграничаване на знаците и придава разнообразна ритмичност на текста.

Характерните горни и долни дължини позволяват по-лесното и категорично разпознаване на знаците. Също така разрушават монотонността на формите на думите и правят текстовия абзац по-разнообразен. Това има положително влияние върху дислексиците, тъй като им дава възможност за по-лесно прилагане на Модела на формата на думата при четене. Положително е и влиянието върху читателите без характерни затруднения, тъй като им дава възможността по-лесно и бързо да преминат през текста.

Засилената чернота на главни, препинателни и пунктуационни знаци в сравнение с редовните знаци помага за визуално подчертаване на началото и края на изречението, а също така и за улесняване и водене на интонацията. Това помага за по-бързо ориентиране и връщане към изречението, когато читателят изгуби реда.

По-големите разстояния между буквите в думите дават възможност на окото да възприеме по-лесно празното пространство вътре в знака, което е и една от основните предпоставки за разпознаване на знаците.

А увеличеното пространство между думите и редовете придава повече въздух в абзаца и улеснява прочитането по Модела на формата на думата.

БЛАГОДАРНОСТИ КЪМ:

проф. Тодор Варджиев,
доц. д-р. Илия Груев,
доц. д-р. Екатерина Тодорова,
Борил Караиванов,
Ани Петрова,

които допринесоха за реализирането на идеята!